شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ گیپتون

img img img img

این محصول از نوع گچ بسیار مرغوب و میکرونیزه شده ، با افزودنی های مورد نیاز تولید شده و به راحتی بر روی دیوارها و سقف بتنی قابل اجرا است و سریعتر از گچ های معمولی خشک می شود.