شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ پلاستر گیپس

img img img img

 

جهت اجرای گچ بادستگاه روی سطوح با سرعت بالا استفاده می گردد. 
این محصول دارای مقاومت سایشی ، مقاومت در مقابل رطوبت ، خواص عایق نسبت به حرارت و صوت و وزن مخصوص کمتر نسبت به گچ معمولی می باشد.