شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ پاششی ( ماشینی-سیوا)

img img img img img

به عنوان گچ زیر کار به روش ماشینی و تک مرحله ای با سرعت بالا و دور ریز بسیلر که بر روی سطوح مختلف چون آجر ، بتن ، سفال ، بلوک سیمانی ، هبلکس و مصالح ساختمانی مشابه قابل استفاده است.