شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ سیوا(دستی)

img img img img

به عنوان گچ زیر کتار به روش دستی و به آسانی بر روی سطوح مختلف چون آجر ، بتن ، سفال ،بلوک سیمانی ، هبلکس و مصالح ساختمانی مشابه قابل استفاده است.