شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ بتوگیپس

img img img img

نوعی گچ میکرونیزه که با افزایش مواد افزودنی مختلف شیمیایی به آن تغییراتی در خواص فیزیکی مانند تنش مرزی و .. بدست آورده شده که بر روی سطوح کاملا صاف بتن با استحکام کافی چسبیده و می توان گچ کاری کرد.