شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

گچ ایزوگیپس

img img img img

دارای تمام خواص گچ پاشش جت گیپس جهت اجرای دستی و زمان گیرش بالا در حدود 2 تا 2:30 ساعت می باشد.همچنین این محصول جهت سفید کاری سازه های تمام بتنی ( قالب تونلی ) مناسب می باشد.