شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

چسب کاشی

img img img img

محصولی با پایه سیمانی و افزودنی های خاص که برای نصب یا چسباندن کاشی و سرامیک ، روی سطوح از قبل آماده شده ی سیمانی و یا کاشی های قدیمی به کار می رود.