شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

پودر بندکشی

img img img img

محصولی است با پایه سیمانی و افزودنی های خاص که جهت پر کردن مفاصل ( بند فاصله) که از اتصال کاشی ها بواسطه استفاده از بندهای صلیبی بوجود می آید، استفاده می گردد.