شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

پودر بتونه نقاشی

img img img img

مناسب جهت اجرای بتئنه کاری و آماده سازی تمام سطوح برای انواع رنگ های روغنی ، پلاستیک و اکریلیک می باشد.