شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

ملات بند کشی Dekofuga

img img img img

این  محصول برای بند کشی فاصله ها ی کوچک و متوسط میان کاشی ، سرامیک ، موزاییک و سنگ های طبیعی نصب شده بر روی دیوار و کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.