شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

ملات بندکشی Fuga

img img img img

این محصول برای بندکشی فاصله های کوچک و متوسط میان کاشی ، سرامیک ، موزاییک و سنگ های طبیعی نصب شده بر روی دیوار و کف در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.