شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

شرکت آریستون

img img img img

کارفرما: شرکت اریستون ایتالیا در ایران

نام محصول: بتوگیپس - کچ پاششی جت گیپس - گچ سارالیت - فوم بتن

مقدار خرید : 50 تن

آدرس: یزد شهرک دانشگاه - مهندس حسین ابادی