شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

دستگاه RFT RIMTO

img

دستگاه RFT RIMTO  : این دستگاه ساخت RFT  آلمان بوده و قابلیت پاشش گچ روزانه بین 100 تا 120 متر مربع را دارا می باشد.