شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

دستگاه و لوازم جانبی

img

این دستگاه ساخت آلمان بوده و قابلیت پاشش گچ روزانه بین 200 الی 250 را دارد.همچنین این دستگاه قابلیت شات سیمان پاششی را نیز دارد.