شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

بتن ترمیمی

img img img img

محصولی از گروه ملات خشک آماده بر پایه سیمان ، با افزودنی های خاص که برای ترمیم و لکه گیری سطوح سیمانی و به طور کلی رفع معایبی که در فضای داخلی و خارجی ساختمان بوجود آمده به کار می رود