شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه شرکت کنام سازه
Skip to Content

نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

1- جایگزینی روش های متداول روز صنعت ساختمان توسط دستگاههای گچ پاششی با روش های سنتی

2- ایجاد خلاقیت های جدید در تولید ماشی آلات مربوطه توسط صنعت داخلی با کمک مهندسین ایرانی

3- ارتقاء کیفیت روز به روز محصولات